Skip to main content

De rijke historie van volleybalvereniging Xanthos

Onze vereniging is in 1968 opgericht onder de naam Herveld-Andelst-Combinatie, kortweg H.A.C. Op 23 september van dat jaar kwam een aantal enthousiaste sporters bij elkaar in de kantine van de voetbalvereniging ‘Eendracht’ (tegenwoordig SVHA) aan de Spoorstraat in Herveld om te praten over het oprichten van een vereniging.

De agendapunten die avond waren:

  • welke speelavond en speeltijd houden we aan;
  • welke zaal gebruiken we;
  • de zaalhuur in Andelst van fl. 3,- per uur;
  • aanschaf van ballen à fl. 30,- per stuk;
  • inschrijfgeld nieuwe leden fl. 2,50;
  • wel of geen vereniging oprichten?

Er werd besloten tot oprichting van een vereniging en de eerste trainingsavond was op 1 oktober in de gymzaal van de Ds. Van Lingenschool aan de Kerkstraat in Zetten. Later werd gebruik gemaakt van de gymzaal van de Christine Hermine School in Zetten. Het eerste bestuur werd gevormd door Riet van der Linden, Jan Splinter, Evert van den Bend, Jan van de Steeg, M. van de Born en Arie Hoogerbrugge.

In september 1969 wordt met een dames- en herenteam deelgenomen aan de competitie. Shirt, broek en sokken zijn te koop voor 6 gulden en er wordt een dames- en herenscheidsrechter opgegeven. De jaarbegroting in 1969 bedroeg fl. 1.269,-.

Het allereerste herenteam uit 1969 met staand (vlnr) Wim Martens, Arie Hoogerbrugge, Evert vd Bend, Jan vd Steeg en knielend (vlnr) coach Jan Splinter, Jan van Delden, G. Huisman (?) en Ferry Lieverst.

Vanaf augustus 1970 werd op het witte shirt een diagonale groene band gedragen. Voor het aanbrengen van de band konden de shirts op de eerste trainingsavond worden afgegeven aan Jan van der Steeg of Arie Hoogerbrugge. Desgewenst kon men de band er ook zelf op aanbrengen.

Op donderdag 15 april 1971 ging de vlag in top voor het damesteam van HAC. Door het winnen van de laatste competitiewedstrijd in de 3e klasse A (tegen Avanti 4) van district Rijn-Maas-Waal, afdeling Nijmegen, werden zij kampioen en promoveerden daarmee naar de 2e klasse!

Het allereerste damesteam uit 1969 bestaande uit K. Brugman, D. Gijsberts, R. Kroezen, R. van Lienden, E. Rietveld, A. Somfort, J. van Stekelenburg, A. Veens, M. Veens en J. Aalbers. Het is niet bekend welke van deze dames op de foto staan, dus als u het weet horen wij het graag.

In 1972 vertrok de vereniging naar de gymzaal in Herveld en werd gestart met jeugdgroepen.

Op 15 juni 1973 volgde nog meer goed nieuws, want de statuten van de vereniging werden officieel goedgekeurd. Het koninklijk besluit was ondertekend door de toenmalige minister van Justitie, de heer A.A.M. van Agt. Dat was overigens een bijzondere periode in het bestaan van de vereniging, omdat het ledenaantal steeds verder afnam. Zo erg zelfs dat de vereniging in 1973-1974 op sterven na dood was en er tijdelijk geen competitie gespeeld kon worden. Na een bestuurswisseling en het besluit om te gaan sporten in de gymzaal van het Heldring College in Zetten groeide het ledental weer, maar het duurde nog tot 1978 voor er weer aan de competitie werd deelgenomen.

Op 23 september 1978 werd een nieuwe naam voor de vereniging gekozen: XANTHOS. De oude naam dekte de lading van de vereniging niet meer. De nieuwe naam geeft de associatie weer met de Griekse mythologie: een watergod en de ligging van Zetten, Herveld en Andelst tussen de twee grote rivieren de Waal en de Rijn, en aan het riviertje de Linge.

In oktober 1980 is het Cultureel Centrum ’t Cromhout geopend waardoor de vereniging de beschikking kreeg over een moderne sporthal met drie volleybalvelden. De naam van de sporthal is enkele jaren later door privatisering gewijzigd in De Wanmolen.

Vanaf 1980 tot en met 2000 organiseerde de vereniging een drietal toernooien: het stratenvolleybaltoernooi, het wintertoernooi en het scholenvolleybaltoernooi voor groep 7 en 8. Door de betere faciliteiten en het enthousiasme van de leden steeg het ledental in 1985 tot 230, daarna is het langzaam gedaald tot de huidige 160 leden.

In het kader van het 20-jarig bestaan van Xanthos werd op 23 augustus 1988 de interlandwedstrijd Nederland – Tsjechoslowakije georganiseerd, een hoogtepunt in het bestaan van de vereniging. Vanaf het jaar 2000 organiseert de vereniging onder meer het scholenvolleybaltoernooi voor groep 7 en 8, traditioneel in het eerste weekend van februari. Met een inschrijving van circa 40 teams van alle basisscholen uit Zetten, Herveld, Valburg, Randwijk en Oosterhout is dit toernooi ieder jaar weer een groot succes.

Tegenwoordig organiseert de vereniging meerdere activiteiten, zoals het sponsortoernooi, het blacklighttoernooi, het basisscholentoernooi, de clubkampioenschappen en de Pietentraining.